Logo de vonk
ben-white-EMZxDosijJ4-unsplash

Training: De CONSENT-methode

Trainer & gespreksleider

Vrijheid en gelijkwaardigheid, daar was ik aan toe na 20 jaar te hebben gewerkt in het reguliere onderwijs. Vrijheid in leren, en invloed hebben op de besluitvorming, óók door kinderen. Dit komt samen op DOE, de democratische school die we zeven jaar geleden hebben opgericht. Daar nemen we besluiten met behulp van de CONSENT-methode. Iedereen die iets wil, schrijft het op in een motie en brengt het in de betreffende kring. Daar luisteren we naar elkaars mening en komen we tot een gedragen besluit.

Ook in mijn gezin met twee grote dochters gebruiken we de CONSENT-methode. Bij het oplossen van geschillen blijkt het ook heel heilzaam.

Toegewijd & helder samenwerken

Zeven jaar geleden ben ik me gaan verdiepen in de CONSENT-methode. Ik heb verschillende trainingen gevolgd en later ook gegeven. Sinds die tijd werk ik er dagelijks mee; het is het een levenshouding geworden. Elkaar uit laten praten is hierin een heel belangrijke waarde.

In veel organisaties vindt een verschuiving plaats van een hiërarchisch model naar meer zelfsturende teams. Maar hoe doen we dat, zelf sturen? Hoe nemen we dan voortaan besluiten? De CONSENT-methode is hierin een heel duidelijk hulpmiddel. Ik kan je helpen om je deze handige ‘tool’ eigen te maken. Om het zowel op je werk als in je gezin te gebruiken. Eenvoudig en doeltreffend.

De training is bedoeld voor iedereen die wil samenwerken en hierin gedragen besluiten wil nemen. Voor gezinnen, teams in bedrijven, leerkrachten in scholen om er zowel met kinderen als in je team mee te werken.

 Suzanne Thissen

Luister naar de Podcast met Consentvrouwe Baudy Wiechers.

Ik spreek daarin met haar over het belang van het begrijpen wanneer een kind leerrijp is. Over kinderen die hun neus achterna lopen en zich zo ontwikkelen.

Shownotes

Het leven is een speeltuin, waarin we allerlei ervaringen kunnen opdoen. Het leuk is spannend, grappig, intens, verbonden, alleen, samen, vermoeiend, stromend, enthousiasmerend en zo veel meer…. Een kans om via ervaringen te groeien in bewustzijn.

Neem contact op

Onze dienstverlening start altijd met een vrijblijvend oriënterend gesprek. We werken in Eindhoven of op locatie.

Als je een vrijblijvend oriënterend gesprek wenst, vul dan onderstaand contactformulier in.